Điều khoản dịch vụ


Chú ý: Các Khái Niệm

 1. Tài khoản/ID TGHM: Là tài khoản để truy cập vào một hoặc tất cả các sản phẩm của cty Quang Minh Việt Nam.
 2. Chủ tài khoản: Là người sử dụng hợp pháp Tài khoản/ID TGHM.
 3. Giấy tờ tùy thân: Sử dụng CMT ND tại khu vực CSKH hoặc scan CMT ND gửi email đến hỗ trợ viên để xác thực tài khoản.
 4. Tài khoản liên kết: Sử dụng tài khoản Google+ và Facebook để đăng nhập.

Điều 1: Nguyên tắc đăng kí tài khoản

 • Người đăng kí phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước độ xác thực của thông tin đã nhập để đăng kí tài khoản, thông tin sửa đổi, bổ sung Tài khoản.
 • Chấp hành nghiêm chỉnh các thỏa thuận, quy định, quy trình khác của TGHM khi sử dụng các sản phẩm được đăng tải công khai trên Website TGHM.
 • Nghiêm cấm đặt tên tài khoản theo tên danh nhân, các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Đọc kĩ và thực hiện nghiêm chỉnh các thỏa thuận của từng sản phẩm được đăng tải.

Điều 2: Những việc Nghiêm Cấm

 • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật không được pháp luật cho phép.
 • Đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức, hoặc cá nhân.
 • Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán các sản phẩm, dịch vụ cấm.
 • Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
 • Mua bán Tài khoản.
 • Hành vi gây hấn, xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kì hình thức nào.
 • Hành vi, thái độ làm ảnh hưởng đến uy tín các sản phẩm của TGHM.
 • Đăng tải thông tin liên quan đến Chính trị, Tôn giáo, sex...

QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÍ, ĐĂNG NHẬP VÀ XÓA TÀI KHOẢN

Điều 1: Quy định về Đăng kí

 • Yêu cầu Nghiêm chỉnh chấp hành các thỏa thuận trong nguyên tắc đăng kí tài khoản.
 • Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết để đăng kí tài khoản.

Điều 2: Sử dụng tài khoản, mật khẩu

 • Đăng kí tài khoản thành công, bạn có thể sử dụng tài khoản này để truy cập vào một hoặc tất cả các sản phẩm của TGHM.
 • Đối với một tài khoản, chủ tài khoản sẽ có một mật khẩu cấp 1 và Thông tin xác thực. Thông tin xác thực dùng để lấy lại được mật khẩu cấp một khi cần.
 • TGHM có quyền xóa các tài khoản của người sử dụng nếu phát hiện tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập vào bất kì sản phẩm nào của TGHM sau 30 ngày kể từ khi đăng kí.

Điều 3: Quy định trong việc xóa tài khoản TGHM

 • Sau 60 ngày kể từ lần đăng nhập cuối cùng, xóa vĩnh viễn các tài khoản chưa nạp tiền, chưa nhập địa chỉ Email và chưa nhập câu hỏi bí mật.
 • Sau 90 ngày kể từ lần đăng nhập cuối cùng, xóa vĩnh viễn các tài khoản chưa nạp tiền nhưng đã cập nhật địa chỉ Email hoặc câu hỏi bí mật.

QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM

Điều 1: Quyền và trách nhiệm của chủ tài khoản

 • Bạn được quyền thay đổi hoặc bổ sung các thông tin tài khoản, câu hỏi, câu trả lời bảo mật hoặc số điện thoại.
 • Để nhận được hỗ trợ từ TGHM, tài khoản của bạn phải được nhập đầy đủ với các thông tin trung thực và chính xác.
 • Bạn phải có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản gồm: Mật khẩu, email và Số điện thoại, giấy tờ tùy thân và tài khoản liên kết.
 • Nếu có sự cố xảy ra, bạn phải chấp nhận mọi rủi ro, TGHM sẽ căn cứ dựa trên các thông tin được nhập khi đăng kí tài khoản để quyết định chủ sở hữu của tài khoản nếu có tranh chấp và không chịu trách nhiệm trước những tổn thất nếu phát sinh.
 • Khi phát hiện sản phẩm có lỗi, hoặc các vấn đề ảnh hưởng tới hoạt động của TGHM cũng như các sản phẩm liên quan, hãy truy cập và báo cáo theo đường link: https://taikhoan.thegioihoanmy.vn/Home/Support
 • Tuân thủ tuyệt đối với quy định về những hành vi Nghiêm Cấm đề cập trong điều 2 của mục trên.

Điều 2: Quyền và trách nhiệm của TGHM

 • Nếu bạn cung cấp bất kì thông tin không xác thực hoặc vi phạm bất kì điều khoản nào trong quy chế sử dụng, TGHM có quyền chấm dứt, xóa bỏ các tài khoản mà không cần sự đồng ý của bạn.
 • Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng các sản phẩm của TGHM đều sẽ bị TGHM tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng các sản phẩm của chúng tôi hoặc TGHM sẽ yêu cầu các cơ quan chức năng can thiệp nếu cần thiết.
 • TGHM có quyền từ chối hỗ trợ hoặc giải quyết khiếu nại đối với các tài khoản đăng kí thông tin không chính xác.
 • TGHM có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng các sản phẩm.
 • Bảo mật tuyệt đối các thông tin cá nhân của chủ tài khoản, TGHM không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp phát hiện những trường hợp đó vi phạm các quy định của pháp luật hoặc đã được chủ tài khoản cho phép.

Điều 3: Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo.

 • TGHM sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về hệ thống khi bạn đăng ký, đăng nhập tài khoản.
 • Khi bạn đăng ký, sử dụng tính năng Đăng nhập từ tài khoản Liên kết, điều đó đồng nghĩa việc các thông tin của bạn sẽ được chia sẻ cho bên thứ 3. Bạn chấp nhận sự chia sẻ này và những rủi ro tiềm ẩn kèm theo (nếu có). Bạn loại trừ trách nhiệm của TGHM liên quan tới việc thông tin, dữ liệu của bạn bị chia sẻ cho bên thứ 3.
 • Nếu phát sinh những sự cố ngoài ý muốn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, lỗi đường truyền Internet... người dùng phải chấp nhận mọi thiệt hại nếu có.
 • Thẻ đã nạp không được trả lại trong bất kì trường hợp nào.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CÁC QUYỀN KHÁC

Điều 1: Quyền sở hữu trí tuệ

 • Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong các sản phẩm của TGHM đều thuộc về TGHM hoặc được cấp phép hợp pháp cho TGHM sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của TGHM, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào sản phẩm của TGHM.

Điều 2: Những thông tin đưa lên

 • Tại các khu vực được phép đăng tải bài viết, bạn có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng TGHM mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh mà mình đã đăng tải. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của bạn xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.

Điều 3: Quyền tác giả

 • TGHM có toàn quyền nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác trong tất cả các sản phẩm được phát hành. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được nhà sản xuất sản phẩm cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để bạn thực hiện các quyền trên. Và do vậy, bạn không có quyền sử dụng sản phẩm của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

Điều 4: Chia sẻ thông tin

 • Bạn đồng ý để TGHM tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng sản phẩm. Bạn đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả phản hồi của bạn.

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ TỤNG, BỒI THƯỜNG

Điều 1: Yêu cầu đồng thuận

 • Bạn đồng ý và tuân thủ rằng, khi đã tham gia đăng ký tạo tài khoản và được TGHM cung cấp tài khoản để sử dụng một hoặc toàn bộ sản phẩm của TGHM, thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của bạn sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2: Thời gian hiệu lực

 • Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ Quy chế sử dụng Tài khoản này hoặc thỏa thuận sử dụng sản phẩm khác của TGHM phải được đệ trình trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm.

Điều 3: Yêu cầu cho sự hỗ trợ

 • TGHM chỉ hỗ trợ và giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong trường hợp chủ tài khoản đã điền đầy đủ các thông tin và các thông tin đó phải trung thực và thật chính xác.

Điều 4: Quy định với tranh chấp

 • Đối với tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với TGHM, TGHM sẽ căn cứ log hệ thống để giải quyết. Theo đó, TGHM sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho người sử dụng đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định. Quyết định của TGHM là quyết định cuối cùng.

Điều 5: Trách nhiệm tố tụng

 • Bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ TGHM khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng sản phẩm của TGHM.

THÔNG TIN BỔ SUNG

Điều 1: Với việc cập nhật quy định

 • Các điều khoản quy định tại Quy chế sử dụng ID TGHM và thỏa thuận sử dụng sản phẩm khác của TGHM được quy định trên website từng sản phẩm, có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. TGHM sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó sau này.

Điều 2: Khi xung đột điều khoản

 • Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Quy chế sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy chế sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

Điều 3: Quyền sử dụng thông tin

 • TGHM có quyền sử dụng Email, số ĐT của khách hàng để gửi tin giới thiệu, bản tin về các trò chơi của TGHM đã, đang và sẽ phát hành. Điều này đi kèm với ràng buộc cập nhật thông tin email và điện thoại.